Twee goede artikelen in Logistiek

Het vakblad Logistiek van de branche geeft een gratis digitale nieuwsbrief uit, en daar staan af en toe best leuke artikelen in. Ik kijk er voor deze maatschappijkritische site vaak even snel doorheen.

Jack van der Veen, hoogleraar Supply Management aan Nijenrode

De blog van Jack van der Veen
Onder www.logistiek.nl/supply-chain/blog/2018/2/eerlijke-duurzame-supply-chains-waarom-niet-101162207 brengt Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management op Nyenrode, een kritische blog uit over onrechtvaardigheden en onduurzaamheden in de supply chain. “Langzaam maar zeker is de tijdsgeest aan het veranderen. Het begint bij steeds meer mensen door te dringen dat we niet op de zelfde voet kunnen blijven doorgaan. De gevolgen van de verontreiniging (bijvoorbeeld de smog in de grote wereldsteden en de plastic soep in de oceanen) en de klimaatverandering (extreem weer, zeespiegelstijging) nopen ons tot echte veranderingen. En de toegenomen transparantie in ketens zorgt er voor dat we ook op sociaal vlak (waaronder arbeidsomstandigheden en een eerlijke vergoeding) niet langer kunnen blijven doen of onze neus bloed; ketenverantwoordelijk kan geen loze kreet blijven.”
En daarna: “Welbeschouwd zitten de huidige internationale supply chains tjokvol maatschappelijke misstanden.” en “Het probleem is dat een verdeling op puur economische grondslag per definitie amoreel van aard is. Het begrip ‘eerlijkheid’ speelt daarbij geen rol; het gaat over welhaast mathematische wetmatigheden. En als supply chains alleen over de ‘markt’  gaan is er het levensgrote risico dat het resultaat feitelijk immoreel is.”
Om af te ronden met “Daartoe zullen we op zijn minst tot een heroverweging van de strategische prioriteiten moeten komen. En er is radicale gedragsverandering nodig; we zullen ons hijgerige korte termijn focus moeten verlaten. “ Uiteindelijk is dat voor iedereen beter, aldus Van der Veen.

Dat is goed gesproken.

Hulshoff elektrische stadsdistributie
Een ander leuk bericht werd op 7 februari 2018 gepubliceerd (Bas Dijkhuizen) en ging over het Amsterdamse familiebedrijf Hulshoff, dat in transporten en verhuizingen doet. Ik jat bij wijze van uitzondering een groot deel van het artikel.
Overigens zijn er meer initiatieven van deze aard. Zie het verhaal over Hulshoff dus als een voorbeeld.
Zie www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2018/2/162166-101162166?utm_source=Vakmedianet&utm_medium=email&utm_campaign=20180208-logistiek-std&tid=TIDP360964X642B3CB49A824B3C94872D4BC4DA9EF5YI4 .

Hulshoff stadsdistributie

Transport- en verhuisbedrijf Hulshoff opent een nieuw distributiecentrum aan de snelweg A5. Het pand fungeert als hub voor stadsdistributie-activiteiten in onder meer de binnenstad van Amsterdam. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van elektrische vrachtwagens.

Vanuit de nieuwe locatie worden straks de goederen van meerdere leveranciers verzameld en in één of  twee ritten per dag bezorgd met volledig elektrische Ginaf-vrachtwagens bij bedrijven in Amsterdam en andere steden. Het dak van het 10.000 vierkante meter grote distributiecentrum is volledig voorzien van zonnepanelen, zo worden de elektrische vrachtwagens altijd voorzien van groene stroom.

Volgens Hulshoff heeft het werken met één centraal distributiepunt/opslag als grote voordeel dat bedrijven van verschillende leveranciers in één rit hun goederen aangeleverd krijgen. “Bedrijven worden zo slimmer bevoorraad, er is minder verkeer, minder geluidshinder en ook minder zijn er minder uitlaatgassen”, aldus het transport- en verhuisbedrijf. Doordat Hulshoff ook zorgt voor de afvoer van ‘droog afval’ hoeft hier geen speciaal vervoer voor ingezet te worden en rijden de vrachtwagens nooit leeg terug.

…  Elke dag bezorgen honderden, vaak diesel aangedreven, vracht- en bestelwagens goederen in de steden. Naar verwachting neemt dit de komende jaren sterk toe door de aantrekkende economie. Dit zorgt voor veel overlast. Inwoners worden blootgesteld aan een te grote hoeveelheid stikstof, fijnstof, geluids- en verkeershinder. Daarnaast is deze manier van toelevering inefficiënt voor de ontvangers.

Het familiebedrijf Hulshoff is opgericht in 1935 en neemt volgens eigen zeggen ‘duurzaam ondernemen heel serieus’. Innovaties en efficiency op het gebied van milieubesparingen hebben altijd de aandacht van het transportbedrijf. gehad. Het transportbedrijf is –…– een van de eerste vervoerders die steden met 1 elektrische vrachtwagens bevoorraden. Hiermee wordt de CO2-uitstoot drastisch verminderd en daarbij komt dat 1 elektrische vrachtwagen de plaats inneemt van 22 dieselbusjes.

Mijn woongebied Eindhoven-Helmond loopt, ondanks veel stoere praatjes over de eigen innoverende voortreffelijkheid, op dit gebied sterk achter. De Brainportregio zou het initiatief moeten nemen om dit type bedrijvigheid te regisseren en in samenwerking met relevante bedrijven te ontwikkelen.

Wie het in detail wil zien: www.hulshoff.nl/diensten/stadsdistributie/

Zie voor een eerder artikel op deze site over Citybox (inmiddels Shurgaard) Werkbezoek aan Eindhovens op- en overslagbedrijf City Box