MarcoGas: een BRZO-bedrijf in een Bakels weiland – update

In een tussenuitspraak heeft de Raad van State in oktober 2016 bepaald dat de gemeente zijn huiswerk niet goed genoeg gedaan heeft, o.a. omdat het groepsrisico niet goed uitgerekend is.
Hierover is een nieuw artikel geschreven. zie eerder artikel

Er is in Bakel veel onrust over de voorgenomen groei van MarcoGas. Dat is een bedrijf dat gasflessen vult en distribueert, meest propaan.
Het bedrijf is nu klein (18 m3 propaan en 3 m3 butaan, goed voor ca 10 ton gas), maar het wil groot worden. Het wil naar 183 ton propaan en wat beetjes andere gassen.

ruimtegebruik_rond_MarcoGas

Het bedrijf ligt op een idiote plek. Het wekt de indruk ooit bij toeval daar gesticht te zijn, in de tijd van de “rijke” Gemertse dorpsverhoudingen. Toen het erop aankwam wilde Gemert de uitbreiding niet op zijn eigen bedrijventerrein Wolfsveld, en had het bedrijf geen geld voor verhuizing naar elders (waarbij overigens niet lang naar “elders” gezocht is).

Als in Eindhoven een autosloper op straat zijn stiel uitleeft, en zich erop beroept dat het industrieterrein te duur is, duurt het niet lang of de dwangsommen stapelen zich op. Kan de man geen passende huisvesting betalen, dan is de onderneming blijkbaar niet levensvatbaar. Exit.

Een bord met maatschappelijke instellingen pal naast de ingang
Een bord met maatschappelijke instellingen pal naast de ingang

Wil je in Gemert een zwaar BRZO-bedrijf vestigen tussen woonwijken en maatschappelijke voorzieningen omdat je geen geld hebt voor een passend bedrijventerrein, dan ben je zielig en dan mag dat van de gemeenteraad van Gemert-Bakel gewoon. Als er een tankwagen met propaan dreigt te ontploffen, moet half Bakel binnen een uur ontruimd worden. Het is volstrekt geschift.

Een blik op de achterkant van de opslag
Een blik op de achterkant van de opslag

Men is nu bezig om binnen de geschifte systeemgrens een niet-geschifte milieuvergunning vast te stellen. Uiteraard loopt de bevolking te hoop.

Lees meer op –>MarcoGas_een BRZObedrijf in een Bakels weiland

4 thoughts on “MarcoGas: een BRZO-bedrijf in een Bakels weiland – update”

 1. Als het zou lukken om de voor stemmende gemeenteraadsleden hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de eventuele gevolgen van een ontploffing dan zal de vergunning er zeker niet komen. Maar wie neemt er tegenwoordig nog verantwoordelijkheid voor zijn besluiten??

  1. Ik heb enige ervaring met de positie van een gemeenteraadslid, want ik ben het 20 jaar geweest.
   Er zijn verschillende soorten verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld politieke en morele en financiële. Ik weet niet welke verantwoordelijkheid u bedoelt.
   Als er iets heel hard ontploft bij MarcoGas (de kans is overigens klein), dan vind ik in de gegeven situatie dat er sprake is van morele verantwoordelijkheid. Of men daar politieke conclusies uit trekt is de volgende vraag.
   Mijn opinies als jurist zijn niet veel waard. Ik ben een natuurwetenschapper. Maar volgens mij bestaat financiële aansprakelijkheid hier niet. De locatie is onzin, maar blijkbaar niet strijdig met de wet want het mocht van de Raad van State. De locatie is inmiddels een gepasseerd station nu het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.
   Overigens, als gemeenteraadsleden persoonlijk verantwoordelijk gesteld konden worden voor hun besluiten, stortte de lokale democratie in elkaar. Je accepteert als gemeenteraadslid de begroting van het grondbedrijf, dat koopt grond, er komt crisis en de gemeente raakt de grond niet kwijt. Moeten dan de gemeenteraadsleden als persoon bijlappen? Ik dacht het niet.

   De situatie is zeer onbevredigend, maar zij is niet onwettig.

 2. Veiligheid.
  U zegt dat de kans klein is dat er iets ontploft bij MG, daar is ook het hele verzekeringswezen door ontstaan. Als er iets gebeurt…..
  maar wij zitten ermee. het gaat volgens mij dezelfde kant op als in Groningen: De financiële kant telt maar geen oog voor veiligheid van omwonenden. De veiligheidsraad bij monde van dhr Teeven zegt geen asielzoeker te willen terug sturen naar land van herkomst voor het geval hij/zij komt te overlijden, maar wij worden gedwongen te leven bij een uiterst gevaarlijke omgeving.

  1. Geachte meneer, mevrouw Van Dooren

   ik kan mij geheel in uw gevoelens inleven en ik vind de vestiging van MarcoGas op deze locatie een flater. Gelukkig is het echter niet zo dat er elke dag in Nederland een gasopslag of een LPG-tankstation ontploft.
   Maar het kan wel: de laatste explosie in mijn woonstad Eindhoven was een ontploffende tankauto met lachgas bij Hoekloos op 2 juli 2001. Het leed bleef toen beperkt tot 10 lichtgewonden en veel materiële schade.
   Later is Hoekloos overgenomen door Linde Chemicals en verhuisd naar een modern bedrijventerrein, helemaal aan de rand van de stad. Eerst zat het op een klein bedrijventerrein nabij woonomgeving.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.