Overzicht van alle artikelen over vliegen, milieu en duurzaamheid

Dd 11 mei 2017

Ik heb over de looptijd van deze site veel artikelen geschreven over diverse milieu- en energieaspecten van de luchtvaart, en in dat verband over luchtvaarttechniek.
Ik kan mij voorstellen dat het overzicht zoek is, ook al biedt het zoeksysteem enig soelaas. Maar ik ga toch een vastgeprikt hoofdstuk op deze site zetten waarin alles op dit gebied bij elkaar gezet wordt.

Baan vliegveld Eindhoven

Let wel dat ik meer geschreven heb over het vliegveld dan hier staat. Hieronder gaat alleen over natuurwetenschappelijke categorieën, niet over bijv. protestacties of openingstijden.

De titels staan chronologisch, met de oudste bovenaan. Een enkele keer kloppen de p= – nummers niet met de volgorde, maar dan is er een update geweest.

Ik gebruik drie categorieën Geluid; Toxische emissies; Energie en klimaat en motortechniek . Als een artikel bij twee categorieën hoort, zet ik het in beide.

Geluid

Toxische emissies

Energie en klimaat en motortechniek

2 thoughts on “Overzicht van alle artikelen over vliegen, milieu en duurzaamheid”

 1. Hallo Bernard,

  Onlangs heb ik wat informatie gehad over Molten Salt thorium kernenergie generatoren. Dit zou een mogelijke vriendelijkere en goedkopere vorm van kernenergie zijn als de huidige centrales met plutonium als zeer radioactief giftig afvalproduct.
  Ken jij dit principe, wat is je mening hierover, kan dit op den duur een goed energiebron zijn?

  1. Ik ken het beginsel van de Molten Salt-reactor en ik heb er een klein dossier over verzameld. Mijn kennis is echter nog niet genoeg voor stellige uitspreken voor of tegen. Ik zal er een keer in duiken en er een apart artikel over schrijven. Ik verhuis dan deze vraag naar dat artikel en sluit het hier af. Dit kan echter even duren.
   Ten gunste van de thoriumreactor, zegt men, spreekt dat hij niet kan exploderen of dat een kern smelt niet mogelijk is, dat je er geen atoombommen mee kunt maken, dat er meer thorium dan uranium is, en dat bij het functioneren zich geen transuranen opbouwen, waardoor de halfwaardetijd van het afval in honderden a duizenden jaren gemeten wordt in plaats van in 10- a 100-duizenden jaren.
   Ten nadele van de gesmolten zout-reactor zegt men dat het spul erg corrosief is. Hij is makkelijker bedacht dan gebouwd dan geëxploiteerd. Ik weet niet of er ergens op de wereld een staat die werkt.
   Er heeft een thoriumreactor gestaan op het terrein van RWE bij Hamm, zij het van een ander type. Die heeft men voortijdig gesloten wegens technische ellende.

   Het grootste probleem is dat de thoriumreactor een afslag is die de geschiedenis niet genomen heeft, mede omdat je er geen bommen mee kunt maken. Als je nu een commercieel werkend type zou willen maken, ben je zo 20 jaar verder (zegt men). Dus ook als het wat zou worden, heb je er nu niets aan.
   Een ander groot probleem is dat de publieke opinie zo getriggerd is op de gevaren van kernenergie, dat zich er op dit moment geen financier aan waagt.

   Ik wijs zelf geen enkele energievorm om ideologische redenen a priori af, ook kernenergie niet. Daarvoor is de energietaak te veelomvattend.
   Ik heb wel om concrete redenen iets tegen de oude Belgische PWR-reactoren, die met lapwerk aan de praat gehouden worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.