Klimaatalarm 2021 Regio Eindhoven – Helmond

De Klimaatcrisiscoalitie organiseert in 42 gemeenten in Nederland op
14 maart 2021,
om 14.00 uur,
een Klimaatalarm.

Twee van die gemeentes liggen in de regio Zuidoost-Brabant, namelijk Eindhoven en Eersel. De bijbehorende organisaties heten de Klimaatcrisiscoalitie regio Eindhoven-Helmond respectievelijk idem De Kempen.

De regionale coalitie bestaat dd 20 februari uit de volgende bevestigde groepen (in willekeurige volgorde):
Milieudefensie Eindhoven, Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), Grootouders voor het Klimaat, Operatie Klimaat 2.0, Extinction Rebellion, Duurzaam Meerhoven, Milieudefensie Geldrop, Partij voor de Dieren Werkgroep Eindhoven, PINK! Noord-Brabant, 040 Energie, De Kapel, Stichting Vredesburo Eindhoven, Students for Climate, Socialistische Partij regio Eindhoven-Helmond, ROOD Eindhoven, Groen Links Regio Eindhoven, Jonge Democraten Brabant, Metalelektro binnen FNV, Groen Bennekel, Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, Communistische Jongerenbeweging van Nederland (CJB), People for Planet.
Er komen nog steeds aanmeldingen binnen.
 
Het Klimaatalarm in Eindhoven vindt plaats op het Stadhuisplein.
Het Klimaatalarm in Eersel vindt waarschijnlijk plaats op de Markt, maar dat is formeel nog niet zeker.

Alle landelijke Klimaatalarmen zijn gebaseerd op dezelfde landelijke politieke analyse, die soms aangevuld wordt met regionale eisen. De Eindhovense versie is hieronder afgedrukt (de Kempen-versie is ongeveer dezelfde).

Het eerste halfuur van het Eindhovense programma wordt gevuld met een regionaal programma, dat hieronder staat afgedrukt. Het tweede halfuur wordt met een landelijke live stream gevuld.

Vanwege Corona wordt de vorm van de demonstratie, alsmede het maximum aantal deelnemers, streng gereglementeerd. Dit in overleg met de gemeente en de politie.  

Vanwege de beperkingen moet men zich daarom voor een bepaalde gemeente landelijk aanmelden op www.klimaatmars2021.nl .
Omdat het aantal aanmeldingen mogelijk groter is dan het toegestane aantal fysieke plaatsen, wordt er ook een live stream verzorgd voor thuisblijvers. Hierover volgen nadere berichten.
Maar uiteraard maakt fysieke aanwezigheid op straat meer indruk.

Breng iets mee om om 15.00 uur herrie mee te maken! Dat is het Alarm.

Geïnteresseerde personen en groepen kunnen zich aanmelden op bjmgerard@gmail.com .


Waarom

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en  watertekorten? Of kiezen we voor vruchtbare grond, schone lucht en voldoende water? De keuzes die wij maken hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste invloed op klimaatontwrichting worden het hardst getroffen.

Het moet en het kán anders! Ook in de regio Eindhoven-Helmond is een eerlijk, breed en krachtig klimaatbeleid nodig. Dat komt er niet zomaar. Keer op keer kiest de overheid voor vervuilende bedrijven in plaats van groene alternatieven.

Waar en wanneer

Daarom komt ook de Klimaatcoalitie regio Eindhoven-Helmond op 14 maart in actie. Samen staan we om 14.00 uur op het Stadhuisplein in Eindhoven. Drie dagen voor de parlementaire verkiezingen komen we als onderdeel van het Klimaatalarm 2021 in zowel Eindhoven, andere steden in heel Nederland, én online in actie. Natuurlijk doen we dat veilig en houden we ons aan alle coronamaatregelen.

Wat we gaan doen

We starten we om 14.00 uur op het stadhuisplein met 5 boeiende bijdragen over de ernst van het klimaatprobleem door Ronald van Marlen, een Quiz over onze betrokkenheid daarbij, een lyrische voordracht door Mani Sadeghi, de klimaattransitie door Heleen de Coninck en een oproep van de jeugd door Lisa van der Geer.

Aansluitend schakelen we omstreeks 14:30 over op het landelijke programma dat om 15 uur eindigt met het klimaatalarm. Het programma zal ook thuis te volgen zijn.

Wat willen we?

De Klimaatcrisiscoalitie regio Eindhoven-Helmond eist in onze regio:

 • een krachtig, collectief, circulair en innovatief duurzaamheidsbeleid van Brainport
 • veel meer ambitie en een versnelde uitvoering van de Regionale Energie Strategie
 • steun aan regionale energiecoöperaties.
 • behalve de lasten ook de lusten van de energietransitie voor de inwoners
 • een grootscheeps isolatieprogramma in de regio
 • de aanplant van één boom per inwoner van het MRE-gebied
 • een CO2-plafond voor het vliegveld en 30% minder vliegtuiglawaai (het Van Geel-advies)
 • realisatie van het zero-emissie transportsysteem voor de Eindhovense binnenstad met beperkte meerkosten voor bewoners en bedrijven

en eist in aansluiting op landelijk beleid:

 • streng toezicht op energiebesparingsverplichtingen van de industrie
 • educatie op klimaatgebied voor alle leeftijden
 • scholing- en stagebeleid, zodat we de mensen opleiden die nodig zijn voor de uitvoering van de duurzaamheidstransitie
 • krimp van de veeteelt
 • dat duurzame producten even betaalbaar gemaakt worden als gangbare producten

Voorts is meer aandacht nodig voor:

 • een grotere bijdrage van de designsector door meer bruikbare en opschaalbare ideeën en plannen voor duurzaamheid,
  • consumptiematiging. Energie en grondstoffen in producten veroorzaken emissies.

Samen laten we onze stem horen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid, met gezond eten, duurzaam vervoer, groene banen en een goede woningen voor iedereen. In Nederland en daarbuiten. Wij eisen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt om te verduurzamen. Alleen zo houden we onze aarde leefbaar.

We roepen alle bewoners uit de regio Eindhoven-Helmond op om mee te doen. De klimaatcrisis wacht niet. App of bel je vrienden, meld je aan als vrijwilliger of geef je organisatie op als partner. Samen maken we het Klimaatalarm ook in onze regio groot!

Praktische informatie

 • Geef je op via de website www.klimaatmars2021.nl  . Daar ook nadere informatie.
 • Men kan zich daar ook voor deelname in andere steden of het online Klimaatalarm
  aanmelden. Er is ook een Klimaatalarm in Eersel.
 • Er mogen in Eindhoven fysiek maximaal 271 mensen deelnemen. Dit is (medio februari) afgesproken met de politie en de gemeente.
 • Kom op zondag 14 maart, tussen 13:45 en 14:00 naar het Eindhovense Stadhuisplein en  neem plaats op een kruis of vak. Volg eventuele aanwijzingen.
 • Houd ook bij aankomst en vertrek rekening met elkaar en neem de 1,5 meter in acht.
 • Neem iets mee om herrie mee te maken, fluiten, trommels, pannendeksels, …
 • Om 15:00 uur is de demonstratie afgelopen.
 • Samen maken we er een rustige, waardige en coronaproof demonstratie van.

Contactadres
Bernard Gerard
bjmgerard@gmail.com