Mijn CV:

Schilderij van De Goya (zie het verhaal over anti-oorlogstaferelen op Spaanse schilderijen)

Ik ben in 1947 geboren in Almelo. Ik heb in mijn jeugd in Twente gewoond. Ik heb Gymnasium beta gedaan aan het Twents Carmellyceum in Oldenzaal.

Ik ben in 1965 Theoretische Natuurkunde gaan studeren in Nijmegen en daar in 1972 afgestudeerd. Daarna ben ik mijn hele leven natuurkundeleraar geweest, vanaf 1973 tot mijn pensionering in 2012 aan het Eindhovense Bisschop Bekkers Lyceum.
Ik heb tijdens mijn leraarschap veel applicatiecursussen gevolgd, soms op de TUE, waaronder bijvoorbeeld stralingsbescherming A, energiezaken e.d..
Na mijn pensioen ben ik aan de Open Universiteit milieukunde gaan studeren. Ik heb nu (met zeer goede cijfers) de modules Energy Analysis, Scheikunde 1 en 2, Gedrag en Effecten van contaminanten in het milieu, Geologie en Plaattektoniek gehaald (er zitten nogal wat politieke kanten aan de ondergrond) en Mens, Aarde en Milieu 1 en 2.
Ik heb de module Milieuproblemen en duurzame ontwikkeling afgerond met een scriptie over de klimaataspecten van het vliegen, die op deze site te vinden is ( Scriptie over de klimaat-aspecten van het vliegen ).
Mede omdat ik vanwege mijn vroegere natuurkundestudie een aantal vrijstellingen heb, voldoe ik nu aan het gehele verplichte deel van mijn bachelor.

Resteerde nog de afstudeerscriptie. Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) heeft als onderzoeksvoorstel neergelegd om een literatuuronderzoek te doen naar de milieu- en klimaateffecten van synthetische kerosine. Dit voorstel is aangenomen. Ik heb met een groep met drie andere studenten dit onderzoek tot een goed einde gebracht met als individuele waardering een 8.2. Zie www.bjmgerard.nl/?p=8829.
Hiermee heb ik mijn Bachelor Milieukunde.

Ik ben sinds 1966 in Nijmegen actief geweest (Vietnam, Kritische Universiteit, democratiseringsbeweging) en sinds 1970 lid van de Socialistische Partij (zelfs nog van de voorlopers van de SP).
Ik ben van 1973 t/m 1 juli 2010 lid geweest van het Eindhovense SP-afdelingsbestuur. Ik heb daar verschillende functies vervuld en initiatieven opgezet. Ik ben bij allerlei acties betrokken geweest.
Van 1990 t/m 2010 heb ik voor de SP in de Eindhovense gemeenteraad gezeten, waarvan de eerste acht jaar als eenmansfractie en de eerste achttien jaar als fractievoorzitter. Ik heb altijd een voorkeur gehad voor de “harde” sectoren: ruimtelijke ordening, milieu, energie, verkeer, fysieke veiligheid.

Na 2010 heb ik besloten me als een soort ideële ZZP-er te gaan toeleggen op maatschappelijke onderwerpen in het overgangsgebied tussen milieu en duurzaamheid, natuurwetenschap, politiek en actie.
Ik doe freelancewerk voor actiegroepen en voor bijvoorbeeld de Brabantse Milieu Federatie. Ik verwijs naar mijn lijst van lidmaatschappen elders op deze site.
Ik heb bijvoorbeeld ook meegewerkt aan de publicatie “Luchtvaart en Klimaat in de EU” van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart, een denktank van omwonenden rond Schiphol.
Met een groep mensen hebben we in Eindhoven een afdeling van Milieudefensie opgericht. Die houdt zich tot nu toe bezig met luchtkwaliteit, klimaat, bijen in de stad en landbouwkringlopen.
Ook heb ik freelance werk gedaan voor het toenmalige SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen (nieuwe wet geluidshinder SWUNG, Warmtewet, windenergie, elektromagnetische straling e.a.) Er staan enkele publicaties van mijn hand in het interne SP-blad Spanning.
Daarnaast steun ik nu de Provinciale Statenfractie van de SP.

Ik ben getrouwd met Willemieke Arts. We hebben twee volwassen zonen.

Ik woon in Eindhoven (in Vlokhoven in Woensel).

Ik aan de Ierse Westkust (Cliffs of Moher)

2 thoughts on “Mijn CV:”

  1. Hallo Bernard,
    Mooie informatieve website. Ik ben alsstreekgenoot blij met je.
    Graag tot morgen
    Ben

  2. bernhard sorry jij heb je drijfveer nog in het leven ik al 4 kogels gehad zo is het leven ondanks je mijn wel hoord hoor maar niet meetr luisterd met mijn actie ggze nogmaals sorry toen je thuis kwam bij mijn met folders sp en ik leek wel een hotkachel had niet voor leuk toen maar kosten toen 12 kuub hout per jaar goed voor 100 euro engergie per jaar nu ook helaas zonder houtkachel wel 120 euro energie per jaarmaar wel 400 euro belasting raar toch ik vebruikniets oke sorry 100 euro energie per jaar maar wel een een belastig van bijna 400 euro op 100 euro verbruik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.