Ceíde Fields en de “wraak van Gaia”?

Willemiek en ik waren in 2012 in Ierland. We zaten een paar dagen in Ballina (de hoofdstad van de Ierse zalm) en zijn naar Céide Fields ge-
fietst (beide in North Mayo). Als je in Ierland fietst, betekent dat niet dat naar de kust fietsen per definitie bergaf is. Integendeel.

De kust van North Mayo. Het stipje links van het midden is het bezoekerscentrum van Céide Fields.
De kust van North Mayo. Het stipje links van het midden is het bezoekerscentrum van Céide Fields.

De Gaia-hypothese van Lovelock stelt dat alle levende organismen op aarde als één groot geheel gezien moeten worden. Er zijn zwakkere en sterkere versies van de theorie in omloop.
De zwakkere, wetenschappelijke versie gaat niet verder dan de bewering dat het leven op aarde een geologische kracht is tussen andere geologische krachten. Dat is ongetwijfeld waar.
De sterkere, spirituele versie maakt van Gaia een soort bovennatuurlijk organisme dat op de langere termijn streeft naar evenwicht. Dat is een soort geloof in iets bovennatuurlijks; ik heb helemaal niets met welk bovennatuurlijke dan ook; dus ik vind de sterkere versie onzin.

Desalniettemin kan ik aanhangers van de bovennatuurlijke versie slechts aanraden in Céide Fields te gaan kijken. Een beter voorbeeld is moeilijk te vinden. Het is de opgraving van een drama.

Ongeveer 3700 jaar voor Christus begonnen Neolithische boeren hier landbouw, meest veeteelt. Het klimaat was toen voor Ierse begrippen warm en droog. Het land was bedekt met berken- en sparrenbos, gras en heide. De nieuwe bewoners ontgonnen het gebied en kapten en brandden de bossen en heidevelden. Een tijd lang ging het goed. De neder-
zetting werd wat nu het meest omvangrijke monument uit de steentijd op de hele wereld is, zeker 12 km2. En het moet er niet veel anders uitgezien hebben dan vergelijkbare agrarische systemen in het moderne Ierland: eenvoudige huizen, velden die afgezet waren met muurtjes van gestapelde stenen, en vee. De mensen moeten er hetzelfde uitgezien hebben: West-Ierland kent een ononderbroken bewonings-geschiedenis sinds de eerste kolonisatie na de Ijstijd vanuit Noord-Spanje.

Toen het klimaat weer natter werd, kwam de fundamentele zwakte van het systeem naar voren.
Onder Noord-Mayo ligt ondoordringbaar graniet. Water kan niet naar beneden.
De neolithische boeren hadden de bomen gekapt, waardoor het water ook veel moeilijker de lucht in kon. Een populier kan tot 1500 liter per dag verdampen en ook andere bomen, bij mooi weer, honderden liters per dag.
De slash and burn – technieken hadden de bodemporiën gevuld met
fijne houtskool, waardoor het water ook zijwaarts geen kant op kon.
De waterspiegel kon dus alleen maar omhoog en er ontwikkelde zich een dikke laag hoogveen. De nederzetting werd bedekt met een laag turf van soms meer dan vier meter dik. Zodoende is het Atlantisch spreidveen ontstaan, dat grote delen van Ierland bedekt.

Atlantisch spreidveen bij Céide Fields
Atlantisch spreidveen bij Céide Fields

De oude nederzetting werd bij toeval gevonden doordat de bevolking naar in het veen begraven boomstammen zocht. Ander timmerhout is er tegenwoordig niet meer te vinden.

De turf is wel een goede conserveringsmethode. Het complex staat sinds 2010 op de Unescolijst. Een goede beschrijving is daar te vinden op http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5524/ .

Bezoekerscentrum Céide Fields
Bezoekerscentrum Céide Fields

Er is een goed bezoekerscentrum (Ieren hebben vaak goede musea). Zie boven.

Gaia-gelovigen kunnen dit zien als dat Gaia haar rechten terugnam.

Ik ben zelf als natuurwetenschapper in deze veel prozaïscher. Mij lijkt dat de les is dat een landbouw, die de fundamentele beperkingen van de ecologie van een gebied negeert, vroeg of laat een probleem krijgt.
De neolithische boeren van 5700 jaar geleden wisten niet beter. Wij zouden inmiddels wel beter moeten weten.

4 thoughts on “Ceíde Fields en de “wraak van Gaia”?”

 1. Onzin?

  Ik sta in direct contact met de ziel van de aarde. Deze is zowel mannelijk als vrouwelijk. Geen vrouw, geen man maar beide. Daarnaast hebben ze ook een kind, en dat maakt het de 3-eenheid. De trinity. De “triple Goddess.’ Want uiteindelijk is alles vrouw. Elke embryo was eerst vrouwelijk. Deze ziel, of geest, is God, Godin en ja, verlosser. Waar de bijbel over praat is de natuur. Deze ziel heeft geen naam, geen geslacht en kan niet spreken zoals wij dat doen.

  Deze entiteit heeft mij vele geheimen gegeven. Ik kan je vele geheimen vertellen, maar vrijwel niemand luistert… iedereen heeft een mening. Luisteren naar de natuur is wat we zijn verloren. Luister echt eens naar de natuur zonder je mening te geven. Zonder het een naam te geven, kijk wat de insecten doen… geef geen mening, kijk en laat ze spreken… alle dieren praten met ons. Ze doen dat met hun acties. Een stier die los breekt, een paard dat op de snelweg staat. (De stier is vandaag trouwens in Ede doodgeschoten, zo ver staan we van de natuur). Wat zeggen deze dieren? ze doen het niet voor niets… ze geven ons een waarschuwing.

  De Tornado in Rheden was met opzet gecreeerd, zodat we meer naar de natuur gaan luisteren en haar meer plaats bieden.

  Ik heb zoveel geheimen ontvangen, (medicijenen tegen alle ziektes) maar ik mag ze alleen delen aan degene die de natuur beschermen en beloven dat ze ze alles aan doen om het tij te keren. Alleen dan mag ik het delen.

  Ik ben bereid om deze geheimen mee te nemne naar het graf, tenzij de mensheid definitief ene halt toeroept aan het vernietigen van de natuur.

  Aan de mens de keus. Hoe dan ook, de Natuur kan prima zonder ons. Duurt alleen een paar miljoen jaar.

  Alexandra.

  1. Ik geloof niet in mystiek en bovennatuur. Deze reactie staat dus ver af van mijn stijl van redeneren.
   Ik plaats deze bijdrage omdat het een bonafide inbreng is en misschien andere mensen er wel wat mee kunnen.

 2. Pas maar op met uw geredeneer. Eenmaal zult u rekenschap af moeten leggen. En niet aan ‘de ziel van de aarde…’

  1. Ik geloof niet in welk bovennatuurlijk fenomeen dan ook, ook niet in zoiets als de ‘ziek van de aarde’. Wat is dat? Ik hoef dus ook niet aan iets vaags verantworoding af te leggen.
   Ik leg alleen verantwoording af aan mijn eigen sociale, ecologische en politieke overtuigingen. Die zijn geheel seculier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.