Van ècht stil tot veel herrie – een geluidskaart van de VS en stiltegebieden in Brabant

De American Association for the Advancement of Science (AAAS) heeft op 16 februari 2015 zijn jaarvergadering gehouden over door mensen veroorzaakt geluid en nachtelijke verlichting in de natuur. Deze, in evolutionaire zin ongewone, prikkels kunnen gevolgen hebben voor de ecologie, inclusief de menselijke.

In Brabant organiseert de Brabantse Milieu Federatie (BMF) elk jaar een Nacht van de Nacht, waarin gewezen wordt op de alomtegenwoordigheid van kunstlicht in de natuurlijke omgeving. De gedachte is dat dat best wel wat minder zou kunnen, ook om energie te besparen,

Wat ik nog niet eerder gezien heb, is een kaart van een groot gebied in decibellen (dB). De AAAS heeft zo’n kaart uitgebracht voor de VS. Die kaart ziet er zo uit:

De VS in decibellen dd 2015.
De VS in decibellen dd 2015.

Het voorbehoud is dat ik nog moet uitzoeken of het Amerikaanse dB-systeem op dezelfde manier werkt als het Europese systeem (bijv. de Lden). Dit gezegd zijnde is <20dB hoe dan ook onwaarschijnlijk stil.
Ik heb geprobeerd om me dat voor te stellen. Als ik met een goede dB-meter diep in de nacht in mijn doodstille studeerkamer achter drie lagen dik thermopane doodstil zit, krijg ik het ding op zo’n 30dB. Vlak daaronder houdt het bereik op.

Brabant heeft 31 stiltegebieden zijn. Die kun je vinden op http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/milieu/geur-en-geluidshinder/geluidshinder/stiltegebieden.aspx .

De Strabrechtse Heide is er één van.

Stiltegebied Strabrechtse Heide
Stiltegebied Strabrechtse Heide

Benieuwd wat ik meet als ik daar een keer ‘s nachts ga zitten met mijn dB-meter. Ongetwijfeld niet onder de 20dB. Ik ga het nog wel eens een keer doen als het uitkomt.

2 thoughts on “Van ècht stil tot veel herrie – een geluidskaart van de VS en stiltegebieden in Brabant”

 1. Ik begrijp niet waarom u maar denkt aan een stiltegebied bij de Strabrechtse heide. Ten westen ervan bevindt zich de A2 en ten noorden ervan de A67. Beide autowegen veroorzaken een voor het oor al duidelijk hoorbare geluidsoverlast zodat het gebied absoluut niet aan uw criteria van 20 db zal voldoen.

  1. Peter,

   de officiële betekenis van een “Stiltegebied” in Nederland is (ik heb hem gemakshalve maar even in Wikipedia opgezocht): Een stiltegebied is een “milieubeschermingsgebied waarin de geluiden van flora en fauna overheersen. Het woord ‘stilte’ betekent hierbij niet dat er geen geluid in het gebied waarneembaar is, maar staat voor de afwezigheid van storende, voor de omgeving vreemde geluiden. Stiltegebieden zijn van belang voor de rustzoekende recreant en de flora en fauna in de natuur. Activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden, zijn niet meer mogelijk in het gebied dat als stiltegebied is aangewezen. Gebiedseigen geluiden, zoals die van de landbouw, zijn hiervan uitgesloten.
   Onder ‘stil’ worden geluiden verstaan die tussen de 35 en 40 decibel liggen. Ook kan worden gesteld dat een gebied ‘stil’ is als de lange perioden met natuurlijke geluiden overheersen tot de perioden met niet-natuurlijke geluiden.

   Welke gebieden dat zijn, staat in een officiele lijst. In mijn artikel wordt naar de Brabantse officiele lijst doorgelinkt. Overigens eindig ik mijn artikel met de zin dat bij meting ongetwijfeld geen 20dB gemeten wordt. Ook ik betreur soms dat het niet stiller is.
   Ik ben het met u eens dat je op de Strabrechtse Heide wel degelijk zeer veel uren per dag gebiedsvreemd lawaai hoort. Ik zie de aanduiding ‘stiltegebied’ dan ook meer als een goede bedoeling dan als een hard juridisch criterium. Bovendien is de vraag wat er eerder was, de weg of de aanduiding. Ik denk de weg. De wetgeving is vaak bedoeld voor nieuwe situaties. De bestaande situatie krijgt als het ware een soort automatisch overgangsrecht.

   Toch heeft de officiële aanduiding wel nut. Hij zet een rem zet op ruimtelijke plannen en milieuvergunningen en dergelijke in de
   nabijheid. Die rem is in dit soort situaties echter geen absolute blokkade. Als het net zo werkt als bij de Ecologische Hoofdstructuur en de Natura2000 gebieden, betekent de status dat het een stuk moei-
   lijker is een ongewenste ontwikkeling door te zetten (maar niet onmogelijk), maar dan is er een mitigatie- of compensatieverplichting of iets in die geest.
   Ik ben echter geen jurist, dus neem mijn juridische vermoedens niet over alsof het de eeuwige waarheid is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.