Costa Rica wekte 76 dagen achtereen zijn elektriciteit volledig duurzaam op

In het Amerikaanse blad Vox staat een artikel over hoe Costa Rica erin geslaagd is om 76 dagen achtereen al zijn elektriciteit uit duurzame bronnen op te wekken. De tekst is te vinden op http://www.vox.com/2016/9/8/12847160/costa-rica-renewable-electricity .

Het is enerzijds goed om af en toe op het moeizame traject om tot duur-
zame energie te komen succes te kunnen melden. Dat houdt de moed erin. Costa Rica heeft echt goed werk geleverd.

Anderzijds zijn er belangrijke kanttekeningen.
De belangrijkste is dat elektriciteit slechts een deel van alle energie is, in Costa Rica beduidend minder dan de helft. Het succes betreft alleen het elektra-deel van de energie.
Bovendien is Costa Rica een arm land. Het elektriciteitsverbruik per hoofd van bevolking is een kwart van dat bij ons.
Daarnaast heeft Coste Rica in zoverre “geluk” dat het beschikt over twee bronnen die locatiespecifiek en schaars zijn, namelijk geothermie en waterkracht.

Elektriciteitsopwekking in Costa Rica, naar bron (2009)
Elektriciteitsopwekking in Costa Rica, naar bron (2009)

Maar Costa Rica heeft een samenhangend verhaal. Het land wil mede geld verdienen aan ecotoerisme, en mede daarom zijn regenwouden beschermen. De ambities gaan daarom verder dan het nu bereikte resultaat. Het land wil in 2085 koolstofneutraal zijn.

Enn van dat samenhangende verhaal kan Nederland nog wat leren. Al zou het Nederlandse verhaal er heel anders uitzien dan het Costaricaanse verhaal.