MRSA-bacterie via de lucht in boerenneuzen

De Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology (nr 26, May/June 2016) (hier de abstract –> Transmission through air as a possible route of exposure for MRSA_JESEE_2016 ) geeft de samengebrachte resultaten van drie onderzoeken naar het verband tussen drie grootheden
–  enerzijds de concentratie LA-MRSA in de stallucht (kalf of varken) en de wekelijkse blootstellingsduur (gemeten met electrostatische apparatuur)
–  anderzijds hoeveel MRSA er in de neus zat (gemeten met wattenstaafjes).

MRSA-bacterie
MRSA-bacterie

MRSA staat voor Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (in de volksmond de ziekenhuisbacterie) en LA staat voor Livestock-Associated.
De MRSA-bacterie komt regelmatig in het nieuws omdat hij resistent is tegen de meeste antibiotoca en daarom moeilijk te behandelen infecties veroorzaakt bij mensen met weinig weerstand. Een redelijk verhaal erover staat op de informatiesite Alles over MRSA .
De meeste auteurs van de studie komen uit Nederland, waaronder prof. Heederik van de Universiteit van Utrecht (diergeneeskunde).

Heederik geeft leiding aan het nu lopende en in 2013 gestarte VGO-onderzoek naar de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij in Brabant. Op  https://vng.nl/files/vng/20150219_presentatie-prof-heederik-volksgezondheid-en-veehouderij.pdf is een tussenpresentatie te vinden van dit onderzoek.

MRSA-bacterie
MRSA-bacterie

Het onderzoek kan worden samengevat in twee zinnen:
–  bij mensen, die meer dan 20 uur per week in de stal werken, is er een sterke correlatie tussen de MRSA-afzetting in de neus en de MRSA-concentratie in de stal
–  bij mensen, die minder dan 20 uur per week in de stal werken, is er een sterke correlatie tussen de MRSA-afzetting in de neus en het gewerkte aantal uren per week

Dit onderzoek geeft vooral informatie over de kans dat boeren (en eventueel hun personeel) een beroepsziekte oplopen. Het zegt niet iets over het risico dat omwonenden lopen. De tussenpresentatie zegt daar wel wat over.

Ik heb op deze site eerder een Amerikaans onderzoek over dit onderwerp geplaatst, dat in hetzelfde tijdschrift JES stond –> Ziektekiemen als functie van de afstand tot een intensief melkveebedrijf  .