Snelheidsverhoging leidt waarschijnlijk tot normoverschrijding luchtkwaliteit – update

“Mijn” organisatie Milieudefensie heeft op 2 maart 2016 onderstaand bericht op de website gezet. Ik neem dat hier over.
Zie https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/nieuws/snelheidsverhoging-leidt-waarschijnlijk-tot-normoverschrijding-luchtkwaliteit
130-bord
——————————–
Minister Schultz heeft het effect van 130 kilometer per uur onderschat. Het is waarschijnlijk dat ergens langs de 19 snelwegtrajecten waar de maximumsnelheid pas is verhoogd naar 130 kilometer per uur de luchtkwaliteitsnorm zal worden overschreden. De kans dat het ergens mis gaat, wordt ruwweg geschat op zo’n 80%. Dat blijkt uit onze berekeningen op basis van gegevens van Rijkswaterstaat.

Kansspel
Rijkswaterstaat heeft meer details openbaar gemaakt van de studie die zij liet uitvoeren om de effecten van de snelheidsverhoging op de lucht-
kwaliteit in te schatten. Op basis daarvan heeft Milieudefensie de werke-
lijke kans op overschrijding van de normen berekend. “Per traject is er een kleine kans dat de norm overschreden gaat worden. Op de A27 bij-
voorbeeld zo’n 20 procent. Maar als je kijkt naar alle 19 trajecten, schatten we de kans dat de concentratie op enige locatie in de rode cijfers komt op ongeveer 80 procent”, zegt Anne Knol, campagneleider mobiliteit bij Milieudefensie. “De Europese regels zijn geen vriendelijk advies dat je zomaar naast je neer kan leggen. Nederland overtreedt de wet als we de norm overschrijden. Bovendien ligt die norm veel te hoog om onze gezondheid te beschermen.”

Onzekere onderbouwing
Begin deze maand twijfelden het RIVM en TNO openlijk in de Volkskrant over berekeningen van minister Schultz waarmee ze probeerde te onderbouwen dat de verhoging van de maximumsnelheid tot 130 kilometer per uur niet leidt tot normoverschrijding. Volgens de kennisinstituten was onvoldoende rekening gehouden met de onzekerheid van de modellen waarmee de schattingen zijn gemaakt.

Harder rijden schaadt de gezondheid
Harder rijden leidt tot meer uitstoot van schadelijke stoffen. Een auto die 130 kilometer per uur rijdt, stoot per kilometer gemiddeld 27% meer schadelijke stikstofoxiden uit dan wanneer 120 kilometer per uur gereden wordt. Het verschil met 100 kilometer per uur is zelfs bijna 50%. Die extra uitstoot leidt tot hogere concentraties luchtvervuiling rondom de snelwegen waar 130 mag worden gereden. “De mensen die daar wonen, op plekken waar de luchtkwaliteit sowieso al slecht is, krijgen nog meer extra vervuiling en gezondheidsschade voor hun kiezen. Het is onvoorstelbaar dat de minister symbolische tijdswinst van groter belang acht dan gezondheid, natuur, klimaat en leefomgevingskwaliteit”, aldus Anne Knol.

Toptien
tabel_luchtverontreiniging_snelheid130_MilDef_mrt2016
(Volledige lijst via de link naar het persbericht)

Toevoeging:
Inmiddels heeft de Tweede Kamer van minister Schultz opheldering geëist. D66 heeft een motie ingediend dat het RIVM alsnog een onafhankelijk onderzoek moet uitvoeren naar de vervuiling, die het gevolg is van de verhoging van de maximum snelheid naar 130 km/uur. De motie is aangenomen. Zie Een NRC-artikel over de motie .