Soortgrens overschrijdende empathie? – de zwaan

Willemieke en ik fietsten begin mei 2018 van Den Bosch naar Utrecht (en twee dagen later terug). Zie je langs het fietspad van Tricht (bij Geldermalsen) naar Culemborg dit tafereeltje. Pa of ma zwaan (kan ik niet zien) zit doodgemoedereerd al dagen langs de voorbijrazende treinen te broeden op een nest dat op het fietspad uitsteekt.

Geeft aanleiding tot filosofische overpeinzingen. Beschermt hier nou een zorgzame gemeenteambtenaar de fietsers tegen de zwaan  of de zwaan tegen de fietsers? Beide soorten zijn beschermd.

Omdat in het donker het hek voor onoplettende fietsers een groter gevaar is dan de zwaan, hou ik het er maar op dat het de bedoeling is geweest de zwaan te beschermen.
De situatie leent zich in elk geval voor menselijke empathie:

  • De mens snapt de situatie
  • Die situatie is niet bedreigend
  • Je hoeft niet iets moeilijks te doen
  • Zwanen zijn schattig (zo lang je er niet te dicht bij komt)
  • Jonge zwanen zijn nog schattiger

Een mooi voorbeeld van soortgrensoverschrijdende empathie.