Teken de anti-vliegpetitie van de milieuorganisaties!

Een Vandaag: opinie over een Europees ingevoerde vliegtax dd 05 mei 2018

Er is een proces gaande om tot een bundeling van krachten te komen van alle organisaties, die vinden dat het zo niet verder kan met de luchtvaart in Nederland.

Dat gebeurt op twee sporen.

Op het ene spoor hebben de bewonersorganisaties rond de belangrijkste vliegvelden in Nederland elkaar gevonden in het Landelijk Bewoners Beraad Luchtvaart (LBBL). Ons Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) is er daar een van. Voor BVM2 zijn Michiel Visser en ik bij deze trend betrokken. We hopen binnenkort met een persbericht naar buiten te komen.
De bewonersorganisaties willen zich niet door Schiphol en de regering tegen elkaar uit laten spelen. Vandaar één eisenpakket, dat neerkomt op niet meer vliegen en minder gevolgen van het vliegen. Bij alle vliegvelden.

Op het andere spoor zijn een aantal grote milieuorganisaties (Natuur en Milieu, Greenpeace, Urgenda en andere) met een campagne tegen de bandeloze groei van de luchtvaart begonnen.
Zij hebben een petitie opgezet op https://secured.greenpeace.nl/actie/luchtvaart/ . Ik adviseer nadrukkelijk iedereen om deze petitie te tekenen.
Verder heeft Natuur en Milieu de website “Eerlijk over vliegen” opgezet. Deze is te vinden op www.eerlijkovervliegen.nl .

Tussen de mensen van het eerste en van het tweede spoor vindt regelmatig overleg plaats.

Beide manifesteren zich samen op dinsdag 15 mei bij de Tweede Kamer in Den Haag. Om 16.00 uur vindt er een plenair luchtvaartdebat plaats. Vooraf wordt er iets georganiseerd. Exacte berichten daarover verschijnen later, maar geïnteresseerden kunnen de middag al vast in hun agenda vrijhouden.

 

4 thoughts on “Teken de anti-vliegpetitie van de milieuorganisaties!”

 1. Het kan zo niet verder met de luchtvaart.of tegen de bandeloze groei van de luchtvaart, dus wel voor een verdere groei van de luchtvaart?
  – Bij het energie en klimaatdebat is de rol van mobilteit in het algemeen en de luchtvaart in het bijzonder heel onthullend. Besparing van energiegebruik is op veel plekken mogelijk en bij woningverwarming zijn in het verleden daarbij forse resultaten gehaald. Betere apparaten, zoals in dit geval de HR+ ketel zorgen voor een aanzienlijke bijdrage. Dat zien we ook bij de zuinige lamp, koelkast of wasmachine.
  – Niet op elk vlak is de vlucht naar een betere, zuiniger techniek mogelijk. De sterk groeiend luchtvaart is zo’n treffend voorbeeld. In de toekomstplaatjes ook van de milieubeweging zoals Urgenda, wordt de luchtvaart dan ook gemakshalve weggelaten.
  – Of neem de scriptie van de schrijver van deze site over de toekomst van de luchtvaart. https://www.bjmgerard.nl/?p=3503 met: “tot ongeveer 2040 is er nog enige groei mogelijk van het aantal vliegbewegingen, maar in een lager groeitempo dan het huidige” Binnen europa groeit Schiphol het hardst, alleen al voor aanpassing aan het Europees gemiddelde is beperking noodzakelijk. Stoppen met groei of zelf krimp betekent gedragsverandering en dat is teveel gevraagd.

  1. De koepel BVM2 van bewonersorganisaties rond Eindhoven Airport, waarvan ik secretaris ben, stelt dat de hinder door het vliegen nietmag groeien en dat een groei van het aantal vliegbewegingen verdiend moet worden door technische vooruitgang op de gebieden èn geluid èn toxische emissies èn klimaat. De helft daarvan mag aan het aantal vliegbewegingen ten goede komen. Het staat op deze site uitgelegd onder “Uitwerking Manifest” (en op andere plaatsen).
   UIteraard wil BVM2 deze eisen ingewilligd zien, maar in hoeverre wij dat kunnen afdwingen (zelfs nu de omwonenden van verschillende vliegvelden landelijk zijn gaan samenwerken) moet blijken. Het zal niet in het minst van onze inzet en overtuigingskracht afhangen.

 2. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Helaas weten veel mensen nog niet wat de werkelijke impact van hun vlieggedrag is op global warming! Als je geen kennis hebt kun je geen verantwoordelijkheid nemen. Jullie actie draagt bij aan kennisvergroting op dit punt! Daarom sta ik er voor 100% achter!!

  1. Dank u voor het compliment.
   Als u in de buurt van Eindhoven woont, kunt u onze organisatie Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) gaan steunen. U kunt zich melden op http://www.bvm2.nl .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.