Alle tentamens binnen van studie milieukunde

Ik studeer Milieukunde aan de Open Universiteit.

ik heb inmiddels zoveel tentamens gehaald dat ik, mede vanwege een aantal vrijstellingen op basis van een eerdere academische studie Theoretische Natuurkunde, aan het verplichte deel van mijn bachelor voldoe.
Dat impliceert ook dat ik inmiddels mijn propaideuse gehaald heb.

Het enige dat ik nu nog doen moet, is mijn afstudeeropdracht schrijven. Ik heb daar al wel een idee voor in mijn hoofd, maar dat is nog geen besluit. Eenieder die een idee heeft dat zich leent voor een bachelor-afstudeerscriptie milieukunde, kan mij dat meedelen. Ik beloof niets, maar ik zal erover nadenken.

2 thoughts on “Alle tentamens binnen van studie milieukunde”

 1. Mogelijkheden te over zou ik zeggen, met een energietransitie in het vooruitzicht die het niet gaat redden zonder technisch inhoudelijke expertise op beleidsniveau. Wat ik bijvoorbeeld mis in al het “gedoe” in den Haag en daarbuiten over duurzaamheid en alternatieve energiebronnen zijn de haalbaarheidsstudie’s van verschillende technieken. Vragen als hoeveel windmolens en zonnepanelen we nodig hebben om aan de huidige vraag naar elektriciteit te voldoen worden zelden gesteld en bovendien nooit beantwoord. Laat staan dat de vraag hoe dat straks moet wanneer Nederland massaal aan de warmtepompen moet (want die lopen nu eenmaal (gelukkig) niet op diesel). Redden we het dan nog wel met onze alternatieve elektriciteitsbronnen?
  Ook de vraag hoe we perioden van windstilte en hardnekkige bewolking (of gewoon de nachten) op moeten vangen wordt nooit beantwoord. Wat zijn op dit punt de optie’s? Kunnen we toekomen (of juist niet) met (ik noem maar wat) grote (hoge) spaarbekkens die bij harde wind mbv stroom uit windmolens worden gevuld en die we vervolgens leeg kunnen laten lopen (met een waterturbine gekoppeld aan een generator ertussen) als er sprake is van windstilte of duisternis.
  Een ander (aanverwant) thema: hoe duurzaam is elektrisch rijden nu echt? En hebben hybride-auto’s echt wel enige zin als het gaat om de terugdringing van de CO2 emissie (er zijn aanwijzingen dat dit niet het geval is).
  En of men er nu voor of tegen is: kernenergie zou wel eens opnieuw hot kunnen worden. Niet met de huidige reactoren (teveel rotzooi) maar met nieuwe types die werken volgens de thorium-cyclus (veel minder afval dat bovendien intrinsiek minder gevaarlijk is). Is dít een optie, al was het maar ter overbrugging?
  Kortom, thema’s te over.
  Een algemene tip: gebruik vooral je kennis als fysicus bij dit alles. Ik ben zelf ook fysicus en ik erger me namelijk mateloos aan de manier waarop de natuurwetenschappelijke en technische aspecten van duurzaamheid voortdurend onderbelicht blijven, zowel binnen de politiek als in de media. De energietransitie is bitterhard nodig als we een grote klimaatcatastrofe willen voorkomen maar zonder dat het primaat bij de techniek wordt gelegd en er alleen maar gepraat wordt door lieden die technisch niet onderlegd zijn wordt het niets.

 2. Geachte meneer of mevrouw Brabers,

  Ik ben het met u eens dat er te weinig natuurwetenschappelijke discipline in het klimaatdebat zit. Het lijkt soms op middeleeuwse thelogische debatten hoeveel engelen er op de punt van een naald passen (zijn ze jaren mee bezig geweest). Zegt iemand dat het er 25 zijn, wordt hij verketterd want het zijn er 30. Kortom, volstrekt schimmige discussies in de geest van of de Brabantse woningen in 2035 of 2040 of in 2050 Nul op de Meter moeten zijn, terwijl dat bestand al jaren niet boven de 200 uitkomt (in heel Brabant).

  Het is echter aan de andere kant niet zo, dat er helemaal geen wetenschappelijke discipline is. Het CBS en het PBL en het RIVM leveren betrouwbaar materiaal, dat echter niet altijd op zijn waarde geschat wordt.
  Ik ben deze site juist begonnen om bij te dragen aan de verspreiding van dit soort ideeen, en om die te koppelen aan de bestaande maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Als u wat verder op deze site zoekt, zult u daarvan het nodige tegenkomen.

  Ik doe dat vanuit een eigen praktijk. Ik werk politiek en in actiegroepen. omdat niemand de hele wereld tot praktijk heeft, heb ik onderwerpen waar ik meer vanaf weet en waar ik minder van afweet. Voor een afstudeeronderwerp moet je noodzakelijkerwijs kiezen. En ik kies het liefste voor een onderwerp waar ik in praktijk wat mee kan.
  Ik kan geen theory of everything ontwerpen.

  U doet heel veel ideeen aan de hand en die zijn erg ruim geformuleerd. Ik zal er op termijn naar kijken, maar ik ga eerst met de Open Universiteit in gesprek welke eisen zij aan een werkstuk stellen.
  Daarna zal ik op deze site zeggen waar ik aan begonnen ben.

  Dank u voor uw suggesties.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.