Deelname aan “buisjesactie” Milieudefensie

Wen Spelbrink en ik hebben van februari 2013 t/m januari 2014 deelgenomen aan de landelijke meetactie van Milieudefensie, de “buisjesactie”. We hebben op drie plaatsen in postcodegebied 5612 (Woensel binnen de Ring) elk twee Palmes-buisjes opgehangen die NO2 meten. Die moesten om de vier weken worden vervangen en dan gingen Wen en ik met zijn A-team busje en een keukentrapje twee van de locaties af (de Pastorielaan bij de basisschool en de hoek Vincent vd Heuvelln-Montgomerylaan). De derde werd door een inwoner van het Aletta Jacobsplein bijgehouden (aan de achterkant van de woning, boven het plantsoen). De buisjes-boekhouding werd bijgehouden door Bureau Blaauw. Zo hebben we een meetreeks van 13  vier week – gemiddeldes opgebouwd.

We hadden voor postcodegebied 5612 gekozen omdat daar belangrijke radialen doorhene lopen, omdat daar nog gene buisjes van de gemeente hingen, omdat er in het strategische verkeersbeleid van de gemeente veranderingen gingen optreden, en omdat er een grote wijkvereniging zit en een heleboel VVE’s. We hebben daarvoor een informatiebijeenkomst belegd en we hoopten een anatal van die organisaties mee te krijgen. Dat is beperkt gelukt.
Postcodegebeid 5612 is niet het vuilste gebied van Eindhoven.

Het hoogste “scoorde” de Pastorielaan met een jaargemiddelde van 35microgr/m3. Dat is onder de norm, maar niet veel. De hoek Montgomeryln-V. vd Heuvelln scoorde 28 en het A. Jacobsplein 25.

Het RIVM was bereid om hun rekenmodellen los te laten op de locaties van Milieudefensie, voorzover mogelijk en dat lukte meestal, waaronder bij twee van de drie Eindhovense locaties (het model werkt niet op een hoek). Het bleek dat de NO2 – berekening van het RIVMiets boven de meting zat. De berekende PM10 – concentraties waren  25 microgr/m3; voor PM2.5 16; en voor roet 1,2 tot 1,5 .

De slotsom was dat de lucht in postcodegebied 5612 slechter dan gezond was, en beter dan de norm.

Voor het persbericht zie

Persbericht                                                                   29 juni 2014

Slechter dan gezond, beter dan de norm

Milieudefensie heeft op drie locaties in postcodegebied 5612 de luchtkwaliteit gemeten. Het eindoordeel is dat de lucht daar slechter dan gezond is en beter dan de wettelijke norm.

Enkele Milieudefensieleden hebben van februari 2013 t/m januari 2014 op drie locaties in het Eindhovense postcodegebied 5612 de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de atmosfeer gemeten. Dit paste in een landelijke campagne van de Milieudefensie, die op 98 locaties in den lande tot een bruikbaar jaargemiddelde geleid heeft.
Voor postcodegebied 5612 is gekozen omdat daar nog geen gemeentelijk meetpunt was en omdat de wijk een rol speelt in het strategisch verkeersbeleid van de gemeente. Het is niet het vuilste gebied van Eindhoven (dat is het gebied langs de binnenring). 5612 lijkt wel, meer dan de binnenring, representatief voor Eindhoven.

Milieudefensie heeft het RIVM bereid gevonden om de 98 meetpunten, waar mogelijk, te onderwerpen aan de gangbare modelberekeningen. Dat lukte meestal goed, waaronder bij twee Eindhovense meetpunten. Als toegift kon het RIVM ook concentraties berekenen die van niet gemeten stoffen, namelijk van fijn stof PM10 en PM2.5, en van roet.

Milieudefensie heeft onlangs een eindrapport van het experiment uitgebracht. Dat is te downloaden op https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/eindrapport-hoe-gezond-is-onze-lucht/view .
De technische achtergrond van de RIVM-berekeningen is te downloaden op https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/gemeten-en-berekende-stikstofdioxide-concentraties-in-2013-op-meetlocaties-van-milieudefensie/view .

Dit alles leidde tot deze resultaten (alles in μgr/m3 , * =het rekenmodel werkt niet goed werkt bij kruispunten):

NO2                 NO2                      PM10              PM2.5             roet
(gemeten)        (berekend)

Achterkant A. Jacobs-
plein (balkon)                 25                    30                    25                    16                    1,2
Pastoriestraat (bij
basisschool)                    35                    36                    25                    16                    1,5
Hoek Montgln-V.
vd Heuvelln                   28                    32*                  25*                  16*                  1,4*

Enig commentaar.
–           De jaargemiddelde norm voor NO2 is vanaf 2015 40, van PM10 in praktijk 32, en van PM2.5 vanaf 2015 25. Voor roet is er nog geen norm.
–           Een flink deel van deze waarden komt van buiten Eindhoven, met name van fijn stof
–          Het WHO-advies (World Health Organisation) voor NO2 is 40, voor PM10 is 20 en voor PM2.5 is 10
–           De nauwkeurigheid van de gebruikte Palmesbuisjes is 20%, en van het rekenmodel tot 28%. Rond bijv. de waarde 36 hangt een onzekerheidsband van ca 10 a 15.
–           Reglementair voldoen de metingen aan de norm, maar de norm voldoet niet. Het WHO-advies geeft een betere indruk van de gezondheidsrisico’s. Het verschil is met name voor fijn stof van belang. Luchtkwaliteit is van alle milieufactoren de dodelijkste, en daarbinnen weegt fijn stof het zwaarst.
–           De gemeente Eindhoven lijkt zijn gegevens correct aan het NSL aangeleverd te hebben. Die gegevens zijn voor de berekening gebruikt. Er zijn geen rare verschillen tussen metingen en berekeningen. Bij enkele andere gemeenten was dat soms wel zo, met name bij concentraties rond of boven de norm.

Namens de Eindhovense afdeling van Milieudefensie,

Bernard Gerard, bjmgerard@gmail.com, 040-2454879 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.