IEA wil na Corona afschaffing van fossiele brandstof – subsidies

Publicaties over subsidies op fossiele brandstof
In een commentaar dd 14 maart 2020 bezint de directeur van het International Energy Agency IEA, dr Fatih Birol, zich op de situatie na Corona. Dan zullen er grootscheepse stimuleringspakketten uit de kast getrokken moeten worden om de economie weer aan de praat te krijgen.

Fatih Birol

Birol vindt dat die pakketten een enorme kans bieden om schone energietechnieken als zon, wind, waterstof, batterijen en koolstofopslag aan te jagen. Zon en wind zijn inmiddels veel goedkoper geworden en technieken om waterstof te produceren en koolstof op te slaan moeten worden opgeschaald. Ook de lage rente biedt kansen.

Gegeven de huidige lage olieprijs, is dit een uitstekende gelegenheid om iets te doen waar de IEA al jaren voor pleit, namelijk het terugdringen of zelfs afschaffen van de subsidies op de consumptie van fossiele brandstoffen. Volgens Birol gaat daar mondiaal ongeveer 400 miljard dollar in om, waarvan meer dan 40% bedoeld is om olieproducten goedkoper te maken.
Birol erkent dat dit een complex vraagstuk is waaraan ook sociale kanten zitten. Aan de andere kant, meent hij, komen deze subsidies onevenredig vaak aan de rijken ten goede en stimuleren ze verspilling.

Tot zover Birol, wiens tekst te vinden is hieronder

Ook binnen de Wereldbank leven gelijksoortige gedachten, zie hieronder

Voor een artikel over subsidies binnen de EU, en ook specifiek binnen Nederlad, zie een onderzoek van Miieudefensie uit 2019 via www.bjmgerard.nl/?p=10223 .

CE Delft heeft een brochure over belastingen op vliegen binnen de EU, zie www.cedelft.eu/en/publications/2253/taxing-aviation-fuels-in-the-eu .

Relevantie voor de luchtvaart
Volgens gangbare definities moeten de BTW-vrijstelling en de accijnsvrijstelling op kerosine gezien worden als subsidie.
Volgens CE Delft is de accijnsvrijstelling op in Nederland getankte kerosine in 2010 goed voor 1,7 miljard euro (zie www.bjmgerard.nl/?p=1083 ). Sinds die tijd is de kerosineconsumptie alleen maar gegroeid.
En Nederland is goed voor ongeveer 1% van de mondiale kerosineverkoop… Nu heeft niet elk land hetzelfde belastingregime, maar het gaat toch duidelijk om grote getallen.

IMF mei 2015_Global energy subsidies 2011-2015. Dit is voor alle energievormen samen.

2 thoughts on “IEA wil na Corona afschaffing van fossiele brandstof – subsidies”

 1. Gezondheid gaat boven het Economiebeleid, Fossiele brandstof zou verboden moeten worden, het is echt schadelijk voor mensen, zie de longproblemen, dit word aangegeven door longartsen over heel de Wereld door het rookbeleid, nee, zelfs Doktoren en huisartsen zeggen dat het door Roken komt, het is het Fossiel Wanbeleid, als mijn huisarts nog een keer zeg dat ik niet meer mag roken dan knijp ik hem zijn strot 5 minuten dicht, dan gaan ik zien hoe blouw hij word! Allee mensen dat heb je ook met lucht die word vervuild!

  1. Zowel roken als luchtvervuiling zijn slecht voor de longen, en de combinatie van beide is onevenredig nog slechter.
   Ik moet u afraden om uw huisarts te mishandelen als hij iets over uw rookgedrag zegt. De man heeft groot gelijk en doet zijn werk.
   Fossiele brandstoffen moet erg ver worden teruggedrongen. Helemaal tot nul zal, denk ik, niet lukken.
   Het afschaffen van subsidie op fossiele brandstoffen helpt om het gebruik terug te dringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.