Mars voor Klimaat en rechtvaardigheid 12 november 2023


Er waren 85.000 personen, inderdaad de grootste klimaatmars ooit.

Wat zelf gemaakte foto’s:

Ik heb met het blok van de SP meegelopen. Het was geen groot blok op het geheel, maar er was tenminste deze keer een blok.

Ik vond het niet verstandig dat de klimaatdemonstratie zo opzichtig gemengd werd met de Palestijnse zaak, hoe verschrikkelijk het daar ook aan toegaat.
Nog onverstandiger vond ik het dat een niet uitgenodigde persoon zich van de microfoon meester maakte en de bekende Hamas-leus uitriep, en bovendien opriep om niet op GroenLinks en de PvdA te stemmen, blijkbar omdat Timmermans iets lelijks over die leus gezegd had.
Genoemde partijen hebben grote verdiensten voor het klimaat en dienen niet op dergelijke wijze aangevallen te worden.


Op zondag 12 november
om 13.00 uur
op de Dam in Amsterdam

vindt de Mars voor Klimaat en rechtvaardigheid plaats.
Voor deze datum is gekozen vooral vanwege de verkiezingen, die op 22 nov plaatsvinden.

Uiteraard hopen wij als organisatoren op een zeer grote opkomst! Daartoe vragen wij iedereen om binnen de persoonlijke omgeving naar vermogen bekendheid aan deze Klimaatmars te geven

Ik had met de landelijke organisatie afgesproken dat ik, net als bij eerdere gelegenheden, contactpersoon in Eindhoven was.

Er moet reclame gemaakt worden voor deze Klimaatmars.
Daartoe zijn ontworpen posters, stickers en polsbandjes. De polsbandjes geven in blauwe en rode tinten de jaargemiddelde mondiale temperatuur over heel veel afgelopen jaren.
Dit materiaal wordt verzameld in actiepakketten klein, medium en groot.
Dit kan allemaal precies worden nagelezen op https://milieudefensie.nl/doe-mee/klimaatmars/actiepakket/bestel-jouw-actiepakket . Daar vindt u ook de formele bestelmogelijkheid met suggesties voor de betaling.

Ik maak nu onderscheid tussen de kleine en de grote schaal.

  • Voor de kleine schaal verwijs ik naar bovenstaande website. U wordt verzocht voor één tot enkele pakketten u daar aan te melden.
  • Als u, of uw organisatie, op zo grote schaal wilt bestellen dat het niet praktisch is om dat via zelfbestelde actiepakketten te doen , of als u bijvoorbeeld materiaal wilt in afwijkende verhoudingsgetallen (bijvoorbeeld relatief meer of minder posters), kunt u contact opnemen met mij. Ik  kan in principe op maat gemaakte actiepakketten bestellen, maar dat doe ik alleen voor grote aantallen en als ik de bestelling op tijd = 26 oktober binnenkrijg. We spreken dan onderling iets af over hoe het materiaal bij u terecht komt. Gaarne dus een naam met contactgegevens bij de bestelling!

Als u vragen heeft met betrekking tot de organisatie in onze regio, kunt u die aan mij stellen. Omgekeerd kunt u relevante ontwikkelingen binnen onze regio (bijvoorbeeld acties of grootschalige verspreiding) bij mij melden.
Ik zal relevant nieuw nieuws op deze webpagina melden.

Ik correspondeer vanwege een slecht gehoor, en ook omdat dat voor mij prettiger werkt, het liefst via de email dus bjmgerard@gmail.com .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.