SP-Statenfractie stelt vragen aan GS i.v.m. TAG bij Jansen Recycling

De wijk Achtse Barrier ligt in het uiterste Noorden van Eindhoven. In dat gebied is er veel invloed van de A58 en van de aanvliegroute van het vliegveld, vandaar hun interesse in lucht- en geluidzaken.
Een ander heet hangijzer ligt 700m verderop. Dat is de berg Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) op het terrein van Jansen Recycling, Jansen zamelt al zeven jaar TAG in. TAG bevat forse hoeveelheden PAK’s, Daarom is teerhoudend asfalt al jaren verboden, maar het komt nog vrij bij wegrenovaties.
Het TAG moet gereinigd worden (in praktijk verbrand) en op zich is daar niets op tegen als het goed gebeurt, maar het gebeurt tot nu toe helemaal niet. Er is zelfs nog geen vergunning aangevraagd voor de machine die dat moet gaan doen. Ondertussen zamelt Jansen verder in en incasseert €30 per ton. Er ligt nu een berg van 500.000 ton, slechts door wat bomen gescheiden van Aquabest.
Als dit fout loopt gaat of de provincie fors de mist in, of de berg blijft er per omnia saecula liggen en gaat vroeg of laat stuiven. Het is een merkwaardige situatie.
Een ander probleem is dat Nederland en de EU een andere definitie hebben van wanneer TAG chemisch afval is, waardoor in principe export van een deel van het TAG mogelijk is. Dat is in strijd met de bedoeling van het Rijksbeleid.

Ik heb voor SP-woordvoerder Willemieke Arts vragen opgesteld. De volledige tekst is te vinden op http://noord-brabant.sp.nl/nieuws/2015/01/sp-stelt-vragen-over-jansen-recycling-tav-tag .
Om het persbericht te lezen over deze vragen,

Persbericht                                                        Eindhoven, 5 januari 2015

 

SP-Statenfractie stelt vragen aan GS over Jansen Recycling t.a.v. TAG

De vragen van de SP-fractie gaan over de revisievergunning die GS van plan zijn de verlenen aan Jansen Recycling de Kanaaldijk Zuid in Son. Er dreigt een vreemde situatie te ontstaan.

Tot 1990 werd teerhoudend asfalt op grote schaal gebruikt voor wegen. Daarna mocht het beperkt, en na 2001 helemaal niet meer, omdat het hoge concentraties PAK’s bevat. Minister Pronk besloot toen dat teerhoudend asfalt geheel uit de keten moest worden genomen .
Bij renovatie van wegen echter komt nog steeds teerhoudend asfalt vrij (TAG, Teerhoudend Asfalt Granulaat). Dat moet aangeboden worden aan een erkende verwerker. Die heeft de keus: thermisch reinigen (gecontroleerd verbranden, waarna zand, grind en andere vulstoffen overblijven) of (soms) exporteren naar andere landen van de EU (met name Estland en Letland).
Het Nederlandse beleid wil het eerste. Daarover zijn afspraken gemaakt en daarvoor wordt betaald. Thermische reiniging kost €32 per ton. Grote wegbeheerders als bijvoorbeeld de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Eindhoven hebben zich bij dit systeem aangesloten en leggen dit bij aanlevering van teerhoudend afval contractueel vast.
De Europese definitie van teerhoudend asfalt wijkt af van de Nederlandse, waardoor er partijen zijn die in Nederland TAG heten en in Europa niet. Die partijen mogen uitgevoerd worden. Het gaat om forse hoeveelheden.

Het asfalt is aan Jansen aangeboden voor thermische vernietiging. Maar omdat Jansen daar nog steeds geen installatie voor opgesteld heeft, wordt het ingenomen TAG al zeven jaar alleen maar opgestapeld. Er ligt nu ca 500.000 ton. De revisievergunning gaat mede over deze opslag.

In de ontwerp-beschikking stond dat bij doorlevering van afvalstoffen aan een andere verwerker deze gebonden was aan het Nederlandse Landelijk Afvalstoffen Plan. Dat schrijft thermische reiniging voor. Maar de advocaat van A.Jansen BV heeft een zienswijze ingediend dat hier het Europees recht geldt.
In reactie hierop heeft het College van GS de eerdere bepaling geschrapt.

Het is nog niet duidelijk , of Jansen Recycling ècht gaat reinigen, want de machine staat er nog niet eens. Dat vraagt om een aparte vergunningprocedure en die moet nog beginnen.
Als het niet tot thermische reiniging komt, dan is de bestaande berg van ongeveer 500.000 ton in feite illegaal gestort afval. Of Jansen gaat een deel van de berg exporteren, terwijl er wel voor thermisch reinigen is betaald.

Nadere inlichtingen bij Willemieke Arts, 040-2454879, warts@brabant.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.