Wij rijden de rochelroute

Ik heb meegereden in de Rochelroute. Met een klein clubje mensen reden we op 5 november 2013 een paar keer op en neer in de ochtendspits over de Vonderweg en de Mauritsstraat, van het PSV-stadion naar de Hoogstraat en weer terug.

2013-10-03 08.39.55-rrMilieudefensie had voor een week een ultrafijn stofmeter geleend van de Universiteit van Amsterdam, en daarmee werd in elke spits in een andere stad gefietst. Bedoeling was om de ultrafijn stof concentraties te meten. Dat lukte goed. In onderstaand plaatje staat links de route en rechts (de paarse curve) de ultrafijn stofconcentraties onderweg. Het puntje daarin staat bij bijna 30000 deeltjes/cm3 en de hoogste top (die er niet helemaal meer op kon) op zo’n 80000 .

scherm_rochelroute_nov2013

Van alle metingen in den lande metingen is een leuk compilatiefilmpje gemaakt. Dat kun je bekijken op https://milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/probleem-en-oplossing/ultrafijnstof-en-rochelroutes

 

Milieudefensie meet ‘rochelroute’ in Eindhoven

Amsterdam, 5 november 2013 –Verkeersdeelnemers in Eindhoven in de Vonderweg en de Mauritsstraat ademen hoge concentraties van het ongezonde ultrafijnstof in, blijkt uit metingen van Milieudefensie. De milieuorganisatie heeft samen met de Werkgroep Luchtkwaliteit Eindhoven gemeten hoeveel ultrafijnstof er in de lucht zit tijdens een fietstocht door de stad. Door de meetgegevens van de routes zichtbaar te maken in films van diezelfde routes, laat de milieuorganisatie direct zien hoeveel ultrafijnstof mensen in het verkeer tegenkomen.

Met ultrafijnstof worden de allerkleinste deeltjes fijnstof bedoeld. Omdat het zo klein is, kunnen deze deeltjes via de longen direct in het bloed terechtkomen. Via het bloed komen ze vervolgens overal in het lichaam, bijvoorbeeld in de hersenen. Blootstelling kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals longaandoeningen, hart-en vaatziekten en kanker. Juist voor deze hele schadelijke deeltjes, bestaat geen wettelijke norm.

“Omdat er geen norm is voor ultrafijnstof, nemen overheden ook geen maatregelen,“ aldus Ivo Stumpe, campagneleider verkeer van Milieudefensie. “Terwijl veel mensen hier juist last van hebben en we weten waar het aan ligt.” De door Milieudefensie gemeten concentraties tonen aan dat vooral vrachtwagens, scooters en oude diesels veel ultrafijnstof uitstoten. Fietsers ademen die uitstoot direct in. Stumpe: “Gemeentes kunnen hier iets aan doen door het meest vervuilende verkeer uit steden te weren met een efficiëntere milieuzone en door schoon vervoer te stimuleren.” Zo is de hoeveelheid roet in de lucht in Berlijn gehalveerd. Utrecht is de eerste Nederlandse stad die dit jaar een milieuzone voor vervuilende auto’s invoert. Stumpe: “Vanaf de eerste dag dring je zo de de uitstoot van roet en ultrafijnstof terug. Dat is direct winst voor de gezondheid van de inwoners van Eindhoven.”

De milieuorganisatie wijst er op dat niet alleen fietsers maar ook andere weggebruikers als automobilisten, voetgangers en ov-reizigers te kampen hebben met ultrafijnstof. Stumpe: “Het probleem raakt iedereen in het verkeer, vooral in stedelijk gebied. Door het meest vervuilende verkeer aan te pakken kunnen gemeentes daar wat aan doen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.