Bewonersorganisaties rond de zes luchthavens verenigen zich en het Tweede Kamer-debat (update)

Persbericht

Bewonersorganisaties rond de zes luchthavens verenigen zich

Oprichting Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart is een feit

Den Haag, 15 mei 2018 – Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen.

 • De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en prioriteit geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat;
 • Net als alle ondernemingen in Nederland, moeten ook luchtvaartmaatschappijen hunCO2-uitstoot terugdringen;
 • Op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen gehevenworden als bij andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto;
 • In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabeletreinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen, zodatveel korte Europese vluchten kunnen vervallen.

Het alsmaar toenemende vliegverkeer op Schiphol veroorzaakt ernstige geluidshinder en luchtvervuiling. Veiligheidsrisico’s nemen toe. Het verplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad stuit in zes provincies op verzet vanwege het lange laagvliegen. Ook voor uitbreiding van het aantal vluchten op de luchthaven in Rotterdam is geen draagvlak; als gevolg van het uitdijende Schipholverkeer wordt daar steeds meer over woonwijken gevlogen. In het zuiden van het land hebben de omwonenden van Eindhoven Airport in de afgelopen jaren al een grote uitbreiding te verduren gekregen en zij willen zeker geen verdere toename van de geluidhinder en de luchtverontreiniging. Bij vliegveld Beek zijn er grote groepen mensen in het geweer gekomen vanwege de overlast van vrachtvliegtuigen die niet alleen henzelf, maar ook het toerisme in het Limburgse Heuvelland raken. Tot slot zitten de bewoners rondom de Drents / Groningse luchthaven in Eelde evenmin op groei te wachten.

Voor heel Nederland geldt dat omwonenden van vliegvelden zich grote zorgen maken over de steeds hogere CO2-uitstoot van de luchtvaart die een toenemende bedreiging vormt voor het klimaat. Als de groei van de luchtvaart niet stevig wordt afgeremd, zal het vliegverkeer de effecten van de nationale inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen grotendeels tenietdoen.

Op 15 mei zijn de eisen, netjes op een bord geschreven, overhandigd aan de Kamercommissie I&W. Het was verrassend druk en er was heel veel pers bij. Een paar foto’s (aan het begin van dit artikel en hieronder).
Het verhaal van Hans Buurma bij het aanbieden vindt men Tekst aanbieding manifest TK 15 mei 18 .

In het, later op de middag gestarte, plenaire debat viel vooral op dat de toonzetting van veel partijen ten opzichte van vroeger veranderd is.

Alleen de VVD en de PVV zijn unverfroren voor het vliegen. Wie rond Schiphol last heeft, aldus Graus van de PVV, heeft daar zelf voor gekozen. (Ze moeten die vent met een rooie puntmuts op als tuinkabouter in de voortuin zetten, met een stenen hengeltje bij de vijver).

De rest is veel voorzichtiger in gradaties die van de politieke kleur afhangen. Ook het CDA bijvoorbeeld begon over People Planet Profit en over fijn stof en sturen op effecten.
Een duidelijk anti-standpunt zat bij Groen Links, de Partij voor de Dieren, de SP en  ook wel de PvdA.

De nadruk in het debat lag om voor de hand liggende redenen op Schiphol en Lelystad. Eindhoven kwam niet zelfstandig aan de orde, maar wel indirect in de algemene overwegingen.
Daarom geen uitgebreid verslag op deze site.

De minister hoorde alles welwillend aan en nam zo hier en daar wat mee, maar liet zich op charmante wijze niet vastprikken.

Het is afwachten in hoeverre dit debat resulteert in wezenlijke wijzigingen.

Odile Rijken en Bernard Gerard in gesprek met Laura Das van NCRV-KRO onderzoeksjournalistiek De Monitor
Commissievoorzitter Agnes Mulder (CDA) neemt het bord met eisen in ontvangst van Hans Burma, landelijk woordvoerder van LBBL .

Om aan de zorgen uiting te geven en op te roepen tot een ander beleid, houdt het LBBL, in samenwerking met milieuorganisaties, op 23 juni een Landelijk Protest Luchtvaartgroei in steden verspreid door het land. Na het zomerreces zullen de verenigde bewonersgroepen eisen en voorstellen presenteren aan regering en parlement.

12 thoughts on “Bewonersorganisaties rond de zes luchthavens verenigen zich en het Tweede Kamer-debat (update)”

 1. Prachtig initiatief! Ik woon recht onder de aanvliegroute van de Kaagbaan in Warmond. Maar net buiten de laatste geluidszone. Wij hebben de meeste last van Schiphol met noordelijke winden en ‘s nachts. Maar ook met andere winden zijn er altijd vliegbewegingen over Warmond.
  De regering laat zich te veel beinvloeden door de luchtvaart uit economisch belang. Het milieu is bij het huidige “rechtse” kabinet van minder belang. Hoe kan het, dat er geen BTW zit op kerosine en vliegtickets? Ik dacht Rutte vond: “de vervuiler betaald”. Blijkbaar geldt dit NIET voor zijn vrienden van de KLM. Schiphol mag m.i. niet verder groeien, zolang er geen stillere en schonere vliegtuigen zijn. Inzet op meer goedkopere treinreizen juich ik toe. Ik kom zeker naar de actiedag. Succes!

  1. Ik kan niet elk detail van uw boodschap beamen, omdat ik zelf uit Eindhoven kom. Ik ken het door u beschreven gebied niet goed genoeg.
   Met uw inhoudelijke boodschap ben ik het geheel eens.
   Als u er als inwoner van Warmond voor zou voelen om op dit onderwerp wat meer actief mee te gaan doen, kunt u het beste in uw buurt iets zoeken. Mocht u daar voor voelen, dan zou u contact kunnen zoeken met Milieudefensie Leiden (die club heeft ook een duidelijk standpunt tegen de ongebreidelde groei van het viegen) of met de Rotterdamse tegenhanger van mijn Brabantse organisatie BVM2, namelijk Bewoners Tegen Vliegtuighinder. De eerste vindt u op https://milieudefensie.nl/lokaal en de tweede op http://www.btv-rotterdam.nl . In beide gevallen levert de site de contactinformatie.

   Met vriendelijke groeten

   Bernard Gerard

   1. ik heb geen auto, dus afhankelijk van OV, nooit gevlogen, voor mijn buitenlandse vakantie neem ik de trein. Goed voor het milieu, maar ik voel van de overheid geen enkele waardering, sterker: het OV wordt afgebroken en internationale treinreizen zijn schandelig duur en burocratisch traag. Bedenk daarbij dat er ooit een snelle grensoverschrijdende TEE (Trans Europa Express) was, comfortabele slaaptreinen ook vanuit NL: alles weg door overheden die liever de auto (Duitsland voorop) en het vliegen zwaar subsidiëren. Daarnaast heb ik toenemende last van vliegtuigen die boven mijn woonplaats in de wachtstand staan en/of overvliegen op 3 km hoogte. Dat wordt een ramp als Lelystad straks Schiphol gaat ontlasten ze straks en ze op 900 m hoog overkomen. Lawaai en fijnstof , waar ze onbegrijpelijkerwijs in de Randstad al jaren last v hebben wordt geëxporteerd naar de regio. Met dank aan al degenen die zo nodig moeten vliegen, waaronder velen stemmers op oppositiepartijen, ook GLser ! Kortom, sta op tegen deze smeerlapperij en overheidscriminaliteit. Ik sluit me aan bij LBBL.

    1. Geachte mevrouw of meneer Prick

     ik ben het eens met uw standpunt over de trein en over de effecten van het vliegen. Er komt overigens een kabinetsnota over het internationale treinverkeer.

     Op dit moment is LBBL nog een soort platform van organisaties rond de zes vliegvelden in Nederland. Onze organisatie is er (nog?) niet op ingericht om individuele ondersteuners binnen te halen. We gaan het daar misschien wel over hebben, want we hebben meer verzoeken gekregen. Het is dus nog niet zeker of deze mogelijkheid er gaat komen.

     U kunt het beste de belangenorganisatie in uw buurt benaderen om lid te worden en/of mee te helpen. Omdat u er niet bij geschreven heeft waar u woont, kan ik u niet zeggen bij wie u moet zijn. Het zou goed zijn als iemand van die organisatie mee ging draaien.

  1. LBBL is vooralsnog een soort koepel waar organisaties lid van zijn. We hebben geen systeem om individuele ondersteuners in te schrijven.
   Als u ons werk wilt ondersteunen, kunt u dat het beste doen door de organisatie in uw buurt te benaderen.
   Als u mij zegt waar u woont, kan ik u het adres wel geven van de club in uw buurt.

 2. Gefeliciteerd met de oprichting van de LBBL, lijkt me een zeer lovenswaardig initiatief. Wist u trouwens dat er ook een internationaal network van organisaties is die tegen de groei van het vliegverkeer en met name de groei van vliegvelden campagne voert? Het heet Stay grounded, en er zijn met name veel organisaties van lokale bewoners lid van die zich tegen de uitbreiding van vliegvelden als Les Landes, Istanbul en Wenen verzetten. Zie ook http://globalforestcoalition.org/aviation-expansion-global-cost-carbon-jet-set/. Als u mij een email stuurt breng ik u graag met hen in contact, de voertaal is Engels.

  1. Dank u. Ik kende de door u genoemde organisatie nog niet.
   Het LBBL heeft contact met UECNA, die zich bezighoudt met Europese vliegvelden.

   U kunt mij mailen op bjmgerard@gmail.com . Ik zal het dan inbrengen in onze groep.

 3. Ik wil me ook graag aansluiten mochten er individuele ondersteuners toegelaten worden. Ik woon in Luyksgestel en daar is ook veel overlast van overvliegende vliegtuigen met hun gierende, jankende, gillende, ronkende motoren. Er zijn dagen bij dat er nauwelijks tussenpozen zijn. Het is zo vreselijk hypocriet om allerlei milieumaatregelen te nemen op kosten van de gemeenschap en tegelijkertijd de grootste vervuilers hun gang te laten gaan. Ik ben boos op deze zieke regering, maar dat mag niet, want dan ben je een laagopgeleide boze burger!!!

  1. Geachte mevrouw Van de Ven

   het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) kent niet de mogelijkheid om je als individueel lid aan te sluiten. Hte LBBL is een bundeling van organisaties.
   Wat u wel kunt doen, is u individueel aansluiten bij de organisatie die Eindhoven en omgeving in het LBBL vertegenwoordigt, namelijk het Beraad Vlieghinder Moet MInder (BVM2). U bent dan als het ware één trapje lager ondersteuner. Bovendien wordt u dan beter op de hoogte gehouden van wat er zich specifiek rond Eindhoven Airport/vliegbasis Eindhoven afspreelt. De recente actie op het Eindhovense Catharinaplein bijvoorbeeld (zie onze site) is door BVM2 georganiseerd, samen met Greenpeace.

   U kunt ondersteuner worden van BVM2 door naar de site http://www.bvm2.nl te gaan en daar de tab aan te slaan ondersteuning/support. Je moet dan een paar regels invullen en je bent ondersteuner. Dat kost niets en u helpt de strijd tegen de ongebreidelde groei van het vliegen ermee.

 4. L.s.
  Ook ik wil mij graag aansluiten bij LB BL. Tot 20/11 2018 mogen wij meepraten ( denk niet dat er wat mee gedaan wordt overigens.) Misschien is het nog mogelijk een grote demonstratie te houden in deze maanden.

  We staan machteloos, wat kunnen we doen !

  Het lijkt mij ook een idee om eens inzichtelijk te maken wat de zgn ‘hubfunctie’ oplevert aan economische activiteit en wat deze kost aan milieuschade ! Dat Schiphol feitelijk een dependance is van Heathrow zou in ons dichtbevolkte land niet mogelijk moeten zijn. Waarom deze activiteiten niet verplaatsen naar bv de Maasvlakte, die ligt er al en is onbewoond ! Het economisch gewin blijft hetzelfde. Maak een goede treinverbinding, dan kan je in een uur in Amsterdam zijn. Dat is bij veel andere luchthavens niet anders. Ik stuurde een mail naar de Volkskrant of zij dit niet zouden kunnen onderzoeken.

  Vr. Gr. Ellen Verweij

  Vr.gr. Ellen Verweij

  1. Geachte mevrouw Verweij

   Een paar antwoorden.

   Het LBBL is een bundeling van organisaties. Je kunt er niet als privépersoon lid van worden. U kunt wel Vriend worden van het LBBL. U kunt daarover lezen op http://stopluchtvaartgroei.nl/vriend-worden/ .

   Een van de bij het LBBL aangesloten organisaties is de Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL). Die heeft veel analyses gepubliceerd over de economische aspecten van de luchtvaart in het algemeen, en Schiphol in het bijzonder. Ik denk dat u daar veel kunt vinden. Zie http://www.toekomstluchtvaart.nl/ .

   We hebben al een grote demonstratie gehad, en wel in juni 2018. Op 4 dec gaat men vanuit de Veluwe een dode eikeboom aanbieden in Den Haag (die is overleden aan de luchtvervuiling). U zou mee kunnen gaan.

   Als u actief wilt worden, kunt u het beste de organisatie opzoeken die bij u in de buurt actief is. Ik begrijp uit de context dat u uit het westen des lands komt, maar daar zijn nogal wat groepen en groepjes actief. Ik denk dat u het beste op de site van de WTL contact kunt zoeken met Hans Buurma. Die kent het wereldje van actiegroepen goed en kan u waarschijnlijk wel doorverwijzen.
   Ik woon zelf in Eindhoven. Ik denk dat dat voor u onbruikbaar uitkomt.

   Met vriendelijek groeten

   Bernard Gerard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.