Drie moties ingediend voor ALV van Milieudefensie

Milieudefensie heeft op 11 juni zijn halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Ik heb daarvoor drie moties ingediend, A, B en C. Alle drie hebben te maken met de concretisering van de klimaatstrijd door een goede koppeling van hernieuwbare energie in de Milieudefensiestrategie op te nemen.
Tot nu toe is die verrassend afwezig.

Motie A wil dat Milieudefensie steun aan de Regionale Energie Strategieën uitspreekt en naar situatiegebonden invulling streeft.

Motie B wil dat Milieudefensie op landelijk niveau het gesprek aangaat met de koepel van energiecoöperaties om te kijken of deze partijen in positieve zin iets voor elkaar kunnen betekenen.

Motie C wil dat Milieudefensie het probleem onder ogen ziet dat verschillende ambites, die ook binnen Milieudefensie van waarde worden geacht, zowel elkaar versterkende als elkaar bevechtende ruimtelijke claims met zich meebrengen, en wil dat Milieudefensie een ruimtelijke visie ontwikkelt die afdelingen en OK-groepen in hun lokale en regionale werk kunnen hanteren.

Inmiddels zijn de drie moties voldoende ondersteund en op tijd ingeleverd. Ze komen aan de orden op de ALV.
Het bestuur van Milieudefensie heeft een bepaalde technische vergaderorde in gedachten. Daarover bestaat onenigheid, waarvan ik nog niet weet hoe die uit gaat pakken. Ik ben er zelf ook niet blij mee.
Als er meer duidelijkheid is over de wijze van behandeling, zal ik dat hier melden.

2 thoughts on “Drie moties ingediend voor ALV van Milieudefensie”

  1. Bernard dat kan je net zo goed direct aan het toekomstige directie-bestuur vragen want als ze de capaciteit en/of wil niet hebben gaan jouw moties niet uitgevoerd worden ook al worden ze aangenomen in de ALV.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.